Изработка на корпоративна страница на Интер Трейд 996